Doa Ketika Memasuki Pasar

Posted on 30 Maret 2012 oleh

0


Doa

Laa ilaaha illallohu wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wahuwa hayun laa yamuutu biyadihil khoyru wahuwa ‘alaa kulli syay-in qodiir

Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyalah kerajaan alam semesta dan bagi-Nyalah segala puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang hidup yang tidak mati. Ditangan-Nyalah segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu

Iklan
Posted in: Doa-doa