Browsing All Posts filed under »Doa-doa«

Doa Pada Waktu Pagi

Mei 16, 2013 oleh

0

Allohumma innii ashbahtu minka fii ni’matin wa ‘aafiyatin wa satrotin fa atimma ni’mataka ‘alayya wa ‘aafiyataka wa satroka fiddun-yaa wal aakhiroh. Ya Allah, sesungguhnya aku hadapi pagi hari yang Kau berikan ini dengan kenikmatan serta ‘afiyah dan tertutup rapi, maka sempurnakanlah nikmat-Mu untukku, serta ‘afiyah dan tutupan Engkau di dunia dan akhirat. Iklan

Doa Ketika Sedang Marah

Oktober 29, 2012 oleh

0

A’uudzu billaahi minasysyaithoonir rojiim alloohummaghfirlii dzanbii wa adzhib ghoizho qolbii wa ajirnii minasysyaithoon Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya Allah ampunilah segala dosaku, hilangkan marah di dalam hatiku dan peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk.

Doa Ketika Telinga Sedang Berdengung

Oktober 29, 2012 oleh

0

Alloohumma sholli ‘alaa muhammadin dzakarolloohu bikhoirin man dzakaroni Ya Allah semoga sholawat dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, semoga Allah menyebut suatu kebaikan kepada orang yang menyebut aku.

Doa Untuk Menolak Bencana

Oktober 21, 2012 oleh

0

“Maa syaa-allaahu laa quwwata illaa billaah” Apa saja yang dikehendaki oleh Allah pastikan terjadi. Tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah.

Doa Mohon Dilimpahkan Rahmat

April 7, 2012 oleh

0

“Allohuma dzidnaa wa laa tan-qushnaa wa akrimna wa la tuhinaa wa a’thinaa wa laa tahrimnaa wa atsirnaa wa laa tu’tsir ‘alainaa wa ardhinaa wardha ‘annaa” Ya Allah, berikanlah kami limpahan nikmat dan janganlah Engkau kurangi, Muliakanlah kami, janganlah Engkau binasakan. Berikanlah kami, jangan Engkau tutupi. Utamakan kami jangan Engkau abaikan. Jadikanlah kami ridha & ridhailah […]

Doa Mohon Rizqi

April 7, 2012 oleh

0

Allohumma inni as’aluka ‘ilman naafi’an warizqon thoyyiban wa’amalan mutaqobbalan Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqi yang halal dan amal yang diterima

Doa Mohon Perlindungan

April 7, 2012 oleh

0

Allohumma anta robbi laailaha illa anta ‘alaika tawakkaltu wa anta robbul ‘arsyil ‘azhiim maasyaa allohu kaana wa maa lam yasya’lam yakun laahawla walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyil ‘azhiim a’lamu annalloha ‘alaa kulli syain qodiir wa annalloha qod ahaatho bikulli syain ‘ilmaa allohumma innii a’uudzubika minsyarri nafsii wa minsyarri kulli dabbatin anta aakhidzun binaashiyatihaa inna robbi […]

Doa Mensyukuri Nikmat

April 6, 2012 oleh

1

Alhamdulillahil ladzi kafani wa awani wa ath’amani wa saqani walladzi manna ‘alayya fa afdhala walladzi a’thani fa a’zala alhamdulillahi ‘ala kulli hali allahumma rabba kulli syain wamalikahu wa ilaha kulli syain a’udzu bika minannari Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan bagiku segala keperluan dan memberi tempat kepadaku, memberi makan dan minum, dan bagi Allah […]

Doa Mohon Ampun

April 6, 2012 oleh

0

Allohumma inni dzalamtu nafsii dzulman kastira walaa yaghfiruz dzunaba illa anta faghfirlii maghfiratan min’indika warhamnii innaka antal ghafurur rahim Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya akan diriku dengan aniaya yang amat banyak. Tak ada yang sanggup mengampunkan dosa melainkan Engkau, maka ampunkanlah aku dengan ampunan dari sisiMu dan rahmatilah (kasihanilah) aku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha […]

Doa Mohon Diangkat Derajat

April 6, 2012 oleh

0

Allohumma inni dho’iifun faqowwi fii ridhooka dho’fii wa khudz ilal khoiri binaa shiyati waj’alil islaama muntahaaridhooya allohumma inni dho’ifun faqowwinnii wa innii dzaliilun fa-a’izzanii wa innii faqiirun fa aghninii yaa arhamar rohimiin Ya Allah sesungguhnya aku lemah maka kuatkanlah dengan ridhoMu atas kelemahanku itu, tariklah pundakku menuju kepada kebaikan, jadikanlah agama Islam ini puncak kesukaanku, […]

Doa Mohon Dapat Mencintai Allah

April 6, 2012 oleh

0

Allohumma innii as-aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal ‘amalal ladzii yuballighunii hubbak allohummaj’al hubbaka ahabba ilayya min nafsii wa ahlii wa minal maa-il baarid Ya Allah sesungguhnya aku mohon cintaMu dan cinta orang-orang yang mencariMu, amal perbuatan yang dapat menyampaikan aku kepada cintaMu, ya Allah jadikanlah cinta terhadapMu itu lebih aku cintai daripada cintaku […]

Doa Mohon Dapat Impian Baik

April 6, 2012 oleh

2

Allohumma inni as aluka ru’yan sholihatan shodiqotan ghoiro kadzibatin nafi’atan ghoiro dhorrotin Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadaMu mimpi yang baik dan tepat lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang memberi bahaya

Doa Agar Dijauhkan Dari Penyakit

April 3, 2012 oleh

0

Allohumma innii a’uudzubika minal baroshi wal junuuni wal judzaami wasayyi-il asqoom Ya Allah saya berlindung kepadaMu dari penyakit belang dan dari penyakit gila dan dari penyakit kusta dan busuk-busuknya penyakit

Doa Pada Waktu Pagi

April 3, 2012 oleh

0

Allohumma innii asbahtu minka fii ni’matin wa’aafiyatin wa satrotin fa atimma ni’mataka ‘alayya wa ‘aafiyataka wa satroka fiddun-yaa wal aakhiroh Ya Allah sesungguhnya aku hadapi pagi hari yang kau berikan ini dengan kenikmatan serta ‘afiyah dan tertutup rapi, maka sempurnakanlah ni’matMu untukku, serta ‘afiyah dan tutupan Engkau di dunia dan di akhirat

Doa Menuntut Ilmu

Maret 30, 2012 oleh

0

Robbii zidnii ‘ilmaw warzuqnii fahmaa Ya Allah tambahilah ilmu bagi kami dan berilah keluasan pemahaman

Doa Ketika Memasuki Pasar

Maret 30, 2012 oleh

0

Laa ilaaha illallohu wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wahuwa hayun laa yamuutu biyadihil khoyru wahuwa ‘alaa kulli syay-in qodiir Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyalah kerajaan alam semesta dan bagi-Nyalah segala puji. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang hidup yang tidak mati. Ditangan-Nyalah segala kebaikan dan […]

Doa Ketika Menghadapi Pekerjaan Yang Sulit

Maret 30, 2012 oleh

0

Allohumma laa sahla illaa maa ja’altahu sahlaw wa anta taj’alul huzna idzaa syi-ta sahlaa Ya Allah tidak ada sesuatu yang mudah kecuali memang Engkau yang memudahkannya dan Engkaulah yang menjadikan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah jika memang Engkau kehendaki

Doa Melihat Sesuatu Yang Baik Dan Yang Tidak Disenangi

Maret 30, 2012 oleh

0

Alhamdulillaahil ladzii bini’matihi tatimmush shoolihaat Segala puji bagi Allah yang segala dengan nikmatnya sempurnalah yang baik

Doa Naik Kendaraan Laut Dan Udara

Maret 30, 2012 oleh

0

Bismillaahi mujroohaa wa mursaahaa inna robbii laghofuurur rohiim Dengan nama Allah yang menjalankan kendaraan ini ketika berlayar dan berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Doa Naik Kendaraan Darat

Maret 30, 2012 oleh

0

Subhaanalladzii sakhkhoro lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa robbinnaa lamunqolibuun Maha suci Allah yang memudahkan ini kendaraan bagi kami, sedangkan bagi kami tidak bisa memudahkan kepada-Nya, dan kepada Allah kami kembali

Doa Ketika Singgah Pada Saat Bepergian

Maret 30, 2012 oleh

0

A’uudzu bikalimaatillahit taammaati min syarri maa kholaq Aku berlindung kepada Allah dengan menyebut kalimah Allah dari kejahatan yang diciptakan

Doa Ketika Bepergian

Maret 30, 2012 oleh

0

Allohumma hawwin ‘alaynaa safaronaa haadzaa wa athwi ‘annaa bu’dahu allohumma antash shoohibu fiis safari wal kholiifatu fiil ahli Ya Allah mudahkanlah kami bepergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah Engkaulah yang menemani aku dalam bepergian dan Engkau jugalah yang melindungi keluarga